Erasmus Gelen Öğrenci Personel Bilgilendirme Toplantısı15/10/2019 tarihinde 10:30 12:00 saatleri arasında Uluslararası Akademik İlişkiler binası toplantı salonunda Fakülte/Enstitülerden Erasmus gelen öğrenci sorumlusu idari personel ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

   Toplantıya tüm fakültelerin öğrenci işleri ofisinden görevlendirilen sorumlular katılmıştır. Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Ayşe Zişan FURAT'ın açılış konuşmasının ardından Erasmus Gelen Öğrenci Sorumlusu Mustafa KAPLAN süreç hakkında genel bilgi vermiştir. Edebiyat Fakültesi öğrenci işlerinde görevli Vedat GÖK; öğrenci kayıt, ders seçimi, aksis yönetimi v.b. gibi konularda sunum yapmıştır.

Sonrasında karşılaşılan sorunlar ve çözümleri üzerine değerlendirme yapılmıştır.