Hakkımızda

 Erasmus Kurum KoordinatörüProf.Dr.Y.Yeşim ÖZER YÜRÜR  erasmus@istanbul.edu.tr +90 212 440 00 00 / 11222
 Şef Lale MERTTÜRK lale.mertturk@istanbul.edu.tr +90 212 440 00 00 / 10760
 Gelen Öğrenci  Gelen Personel Öğretim Görevlisi Mustafa KAPLANmustafa.kaplan@istanbul.edu.tr  +90 212 440 00 00 / 10272
 2018-2019 Giden Öğrenci Sorumlusu Mesut YİĞİT @istanbul.edu.tr +90 212 440 00 00 / 12024
 2018-2019 Giden Öğrenci Sorumlusu Ali ÖZBEN ali.ozben@istanbul.edu.tr +90 212 440 00 00 / 12024
 2018-2019 Giden Öğrenci Sorumlusu Seyit ŞENELDİK s.seneldik@istanbul.edu.tr +90 212 440 00 00 / 12032
 Staj/Giden Personel Hareketliliği Zübeyde ŞAHİN zubeyde.sahin@istanbul.edu.tr +90 212 440 00 00 / 10248
 2017-2018 Giden Öğrenci Sorumlusu Engin DEĞİRMENCİ engin.degirmenci@istanbul.edu.tr +90 212 440 00 00 / 10761
 2017-2018 Giden Öğrenci Sorumlusu İzzet EKİNCİ izzet.ekici@istanbul.edu.tr +90 212 440 00 00 / 10761
 İkili Anlaşmalar/KA107/AGH Öğretim Görevlisi Gamze UŞAR gamze.usar@istanbul.edu.tr +90 212 440 00 00 / 12029


Erasmus Charter for Higher Education Belgesi

İstanbul Üniversitesi 2014-2021 yılları arasında  Erasmus +  Projesi bağlamında geçerli olacak olan 221793-EPP-1-2014-1-TR-EPPKA3-ECHE refernas no’lu Erasmus Charter for Higher Education belgesini almaya hak kazanmıştır.

Yeni belgeye ulaşmak için tıklayınız .(ECHE 14-21 )

           Sayılarla Erasmus

     Üniversitemizin 07.06.2012 tarihi itibariyle 24 AB ülkesi ve İsviçre ile toplam 550 Erasmus ikili anlaşması bulunmaktadır:

     Tablo: İstanbul Üniversitesi Erasmus İkili Anlaşma Sayıları


Ülke

Sayı

Almanya

171

Fransa

43

İspanya

43

İtalya

43

Polonya

34

Yunanistan

27

Avusturya

25

İngiltere

22

Hollanda

21

Çek Cumhuriyeti

14

Danimarka

13

Belçika

11

Bulgaristan

11

İsveç

11

Macaristan

11

Litvanya

9

Portekiz

9

İsviçre

8

Finlandiya

7

Slovakya

5

Slovenya

5

Romanya

4

Estonya

1

Letonya

1

Lüksemburg

1

TOPLAM

550

Tablo: Erasmus Öğrenim Hareketliliği Giden Öğrenci Sayıları

2003-2004
Pilot proje

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

8

57

133

144

220

189

230

277

272

350*

* dönem devam ettiğinden sayılar kesin değildir

Tablo: Erasmus Öğrenim Hareketliliği Gelen Öğrenci Sayıları

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

34

58

68

137

108

157

256

331

350*

* dönem devam ettiğinden sayılar kesin değildir

Tablo: Erasmus Öğretim Üyesi Hareketliliği (Gelen ve Giden)

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Giden

13

43

23

22

19

22

19

30*

Gelen

2

8

39

26

17

19

55

51

**

*dönem devam ettiğinden sayılar kesin değildir / ** dönem devam ettiğinden henüz veri yoktur

Tablo: Erasmus Staj Hreketliliği Giden Öğrenci Sayıları

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Giden

5

7

12

20*

*dönem devam ettiğinden sayılar kesin değildir