Erasmus Bilgilendirme Toplantısı

2020-2021 Akademik Dönemi Öğrenim+Staj Hareketliliği ile yurt dışına gidecek olan öğrencilerimize yönelik Bilgilendirme Toplantısı 26 Şubat 2020 Çarşamba günü 13:00-15:30 saatleri
arasında İletişim Fakültesi Konferans Salonunda yapılacaktır.