Brexit Sonrası Erasmus+ Yararlanıcılarının Durumu

31 Ocak 2020 itibariyle Birleşik Krallığın Avrupa Birliği üyeliğinden çıkışı (Brexit) gerçekleşmiş; yapılan Anlaşma, 2014-2020 döneminin sonuna kadar Birleşik Krallığın Erasmus+’a katılımının devamını öngörmüştür. Bu çerçevede; Birleşik Krallık ülkeleri ile faaliyetler 2020 Teklif Çağrısı projelerinin sonuna kadar (halen yürütülmekte olan 2018 ve 2019 projeleri ile başvuru aşamasında olan 2020 projelerinin süreleri boyunca) devam etmektedir.

 

Brexit sonrası Erasmus+ yararlanıcılarının durumu hakkında bilgiler güncellenerek aşağıdaki bağlantıda yayınlanmaktadır.

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_en

 

Saygılarımızla,