Erasmus Orientation Meeting/Erasmus Oryantasyon Toplantısı

Bahar Dönemi gelen Erasmus+ Öğrencilerimizle tanışma yemeği yedik ve oryantasyon toplantımızı yaptık. / We had lunch with our Erasmus Incoming students and organized an orientation meeting #Erasmus #ErasmusPlus