7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

“7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 18.05.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile üniversitemiz bölünerek bazı fakülteler yeni kurulan üniversite bünyesine alınmıştır.

 

İstanbul Üniversitesi’nden bölünen fakültelerde öğrenim gören Erasmus öğrencilerinin işlemlerine ilişkin olarak Ulusal Ajans ile iletişime geçilmiştir. Ulusal Ajans ve Avrupa Komisyonu’ndan gelecek yanıt doğrultusunda sizlere bilgilendirme yapılacaktır.”