ERASMUS İZLENİMLERİ

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Klubü tarafından yayınlanan YAPISTANBUL adlı dergide yayımlanan bir yazı

Ahmet Aydoğan
ERASMUS/SOCRATES PROGRAMI Yurtdışında eğitim görmek, daha iyi bir kariyer sahibi olmak, yabancı dillerini geliştirmek pek çok öğrencinin hayalidir. Ancak bu tip bir eğitimin maliyeti de birçok ailenin karşılayabileceğinden fazladır. Yurtdışına burs alarak gitmek çok az sayıda öğrencinin elde edebileceği bir şanstır. Ancak Avrupa Birliği nezdinde yapılan Erasmus/Socrates gibi eğitim anlaşmaları sayesinde bu şansı her öğrenci elde edebilmektedir.


Oryantasyon kursu(dil kursu)

Ben de İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans öğrenimim sırasında, bölümümün yapmış olduğu anlaşma kapsamında Erasmus Programı dahilinde bir yıl süreyle Almanya’nın Ruhr Üniversitesi’nde öğrenim görme şansı elde ettim. Mühendislik Fakültesinde sadece İnşaat Mühendisliği Bölümü böyle bir anlaşma yapabilmiş ve öğrencilerine bu imkânı sunmuştur. Anlaşma kapsamında iki yıl süreyle, iki öğrenci Almanya’ya gönderilir ve yine iki öğrenci okulumuza gelir. Gidecek iki öğrencinin seçilmesi bölümümüzce belirlenir. Seçilen öğrencilere, Almanya’da bulundukları süre boyunca ayda 400 Avro ve bir sefere mahsus 500 Avro burs verilmesi uygun görülmüştür. Başvuran öğrenciler arasında eleme; genel not ortalamasına (min 2,5), üniversitemizin Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan yabancı dil sınavından alınan nota ve son olarak da bölümümüzde oluşturulan kurul tarafından yapılan mülakata göre yapılır. Anlaşma uyarınca vize alma sürecinde ve ilk defa yurt dışına gidiyor olmanın getirdiği bazı zorluklar oldu. Ancak daha ilk gittiğimiz günden itibaren her sorun yaşadığımızda, yardımlarına başvurabileceğimiz görevliler mevcuttu. Ayrıca oryantasyon kursu ile dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmaları ve Almanya’ya alışmaları sağlandı.


Oryantasyon kursu (Duesseldorf gezisi esnasında)

Bu kursta Almanca dil kursunun yanı sıra oryantasyon kursu bünyesindeki herkesin bir arada yaptığı sabah kahvaltıları ve günlük aktiviteler ile bu uyum süreci eğlenceli hale getirildi. Bu kursun ardından eğitim dönemi başladı. Eğitim sürecinde İngilizce olan yüksek lisans programından da ders alma imkânının olması Almancası yeterli olmayan öğrenciler için de bu programı daha faydalı hale getirmiştir. Ayrıca öğrencilerin Almanya’da bulundukları süre boyunca okul tarafından verilen ücretsiz dil kurslarına katılma imkânları da sağlanmıştır. Erasmus Programının en önemli özelliklerinden biri de iyi bir eğitim programı olduğu kadar, yabancı kültürlerin birbirini tanımasını da sağlayan sosyal bir program oluşudur. Erasmus Programı sadece Avrupa kapsamında olsa da, benzer diğer programlarla dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere bir araya gelme imkânı sunmaktadır. Bu sayede farklı kültürlerin kaynaşması mümkün olmaktadır. Bu program ülkemizin ve kültürümüzün yabancılara tanıtılması açısından da faydalı olmakta ve amacına ulaşmaktadır. Biz de Almanya’da bulunduğumuz süre içersinde dünyanın çeşitli ülkelerinden insanlarla tanışma ve çeşitli dostluklar kurma fırsatını elde ettik ve ülkemize döndükten sonra dahi dostluklarımızı sürdürmekteyiz. Bütün bu aktivitelerin yanı sıra aldığımız dersler mesleki gelişimimiz açısından ufkumuzu genişlettiği gibi kendi üniversitemizde de aldığımız bu derslerin denklik sistemiyle tanınmasıyla dönem kaybımızın olması önlenmiştir. Bu tip uluslararası organizasyonlarla biz öğrencilerin dış dünyayla bağlantısı artırılmakta ve pek çoğumuza kendi imkânlarımızla elde edemeyeceğimiz eğitimsel ve kültürel bir tecrübe yaşama olanağı sunulmaktadır. Bu program hakkında söylenebilecek tek olumsuz söz; bir öğrencinin bu programa sadece bir defa katılabiliyor olmasıdır. Aksi takdirde büyük bir memnuniyetle mezuniyetimi erteleme pahasına da olsa tekrar Erasmus Öğrencisi olmak için başvururdum.


Oryantasyon kursu öğrencileri okulun metro durağında