Erasmus Charter for Higher Education Belgesi

charterErasmus Charter for Higher Education Belgesi

İstanbul Üniversitesi 2014-2021 yılları arasında  Erasmus +  Projesi bağlamında geçerli olacak olan 221793-EPP-1-2014-1-TR-EPPKA3-ECHE refernas no’lu Erasmus Charter for Higher Education belgesini almaya hak kazanmıştır.

Yeni belgeye ulaşmak için tıklayınız .(ECHE 14-21 )