Cotutelle Anlaşmaları

TR

FR

YÖK tarafından mevzuat açısından onaylanmış olan Cotutelle Anlaşma Metni

Enstitüye Önerilecek Cotutelle Taslak Metni

 

 

COTUTELLE ANLAŞMALARI

ÜLKE

NOT

FAKÜLTE/BÖLÜM

1 Universite catholique de Louvan

Belçika

Doktora öğrencisi Araş.Gör. Hasan Peker için çift danışmanlı doktora programı anlaşması İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Hititoloji
2 Bordeaux Üniversity

Fransa

Doktora öğrencisi Yasemin Yılmaz’ın çift danışmanlı tez projesi anlaşması İ.Ü.Edebiyat Fakültesi
3 Marc Bloch University (Strasbourg II)

Fransa

Doktora öğrencisi Araş.Gör. Deniz Sarı’nın çift danışmanlı tez projesi anlaşması İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Prehistorya ve Önasya Arkeolojisi Bilim Dalı
4 L’Universite d’Artois

Fransa

Doktora öğrencisi Emmanuelle Gousse hakkında anlaşma İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim dalı
Universite Rene Descartes – Paris5

Fransa

Doktora öğrencisi Neslihan Zapcı-Gürol hakkında anlaşma Instıtüt de Psychologie
6 Lyon Lumiere University

Fransa

Doktora öğrencisi Buket Altınbüken hakkında anlaşma Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı
7 Universite Rene Descartes – Paris5

Fransa

Doktora öğrencisi Tuba Şerbetçi hakkında anlaşma Eczacılık Fakültesi