Değişim Süreci ile İlgili Temel Bilgiler

Erasmus Personel Hareketliliği

Erasmus Personel Hareketliliği, EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 1 akademik yıl içerisinde en az 5 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftaya kadar başka bir Avrupa ülkesinde yer alan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ya da EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları, yönetici kadro ve idari personelin EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim alması ile yurtdışındaki işletmelerde çalışan personelin EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında eğitim vermesine imkan sağlayan bir faaliyettir.

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:

a) Ders Verme Hareketliği: EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yüksekögretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

b) Personel Eğitimi Hareketliği: EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları, yönetici kadro ve idari personelin EÜB sahibi yüksekögretim kurumlarında veya işletmelerde egitim alması ile yurtdışındaki işletmelerde çalışan personelin EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında eğitim vermesine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

Ders Verme Hareketliliği
Değişim öncesi yapılması gerekenler

Öğretim üyesi ancak Fakültesinin/Bölümünün/Yüksekokulunun ikili anlaşması (bilateral agreement) olduğu üniversitelere gidebilir. Fakültelerin/Bölümlerin/ Yüksekokulların anlaşmalı olduğu üniversiteler ve kontenjanlar için burayı tıklayınız • Öğretim üyesi karşı üniversite ile doğrudan irtibat kurarak gideceği tarih, vereceği ders ve diğer ayrıntıları görüşerek kesinleştirmelidir ve buna göre karşı üniversiteden resmi davet mektubu gönderilmesini sağlamalıdır.

• Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir Öğretim Programının (Teaching Programme) olması gerekmektedir . Öğretim Programı asgari şartları taşıyor olup günlük ders verme programını içermeli ve ilgili taraflarca (Dekanlıklar veya Bölüm Başkanlıkları) imzalanmış olmalıdır.

• Programdan yararlanacak olan öğretim üyesi Bölüm Başkanlıkları aracılığı ile Dekanlıklara/Okul Müdürlüklerine gidecekleri ülke, okul, süre ve verecekleri ders hakkında bilgileri içeren bir dilekçe ile başvurmalıdır. Bunun için gidecek öğretim üyesi için fakülte yönetim kurullarında, yönetim kurulu olmayan birimlerde ise Üniversite Yönetim Kurulu aracılığı ile bir görevlendirme kararı alınmalıdır.

• Gidecek öğretim üyesinin Yönetim Kurulu kararlarını ve karşı üniversiteden gelen davet mektubunun bir örneği ve Öğretim Programı ile İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu’ndan alacağı ve doğru ve eksiksiz olarak dolduracağı Ders Verme Hareketliliğinden Faydalanan Kişiden İstenebilecek Bilgileri ve Personel Hareketliliği Sözleşmesi ni İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu’na teslim etmesi gerekmektedir. Bu evrakların eksik olması halinde %80 oranında olan ilk hibe ödemeleri yapılmayacaktır.

• Öğretim üyesine gitmeden önce İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu tarafından misafir olunan üniversite tarafından doldurulup, onaylanıp imzalanması gereken bir Katılım Belgesi (Certificate of Attendance) örneği verilmektedir .

Değişim sonrası yapılması gerekenler

• Geri dönen öğretim üyesi yurt dışında ders verdiği kurumdan aldığı Katılım Belgesi (Certificate of Attendance) (katılım belgesinde yer alan tarihler iş günlerini kapsamak zorundadır) ile birlikte İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu’ndan alacağı Personel Hareketliliği Faaliyet Raporu nu doldurarak İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu’na teslim etmesi gerekmektedir. Bunun dışında teslim edilmesi gereken evraklar: Hem evsahibi hem misafir kurumun dekanları veya bölüm başkanları tarafından imzalanmış Öğretim Programı (Teaching Programme) ile seyahat bileti ve uçuş kartları. Aksi takdirde kalan %20 oranındaki ikinci hibe ödemeleri yapılmayacaktır

Verilen hibe ile ilgili bilgi

Personel hareketliliğinden faydalanan personelin alacağı hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, merkez tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.

Ders verme hareketliliği ve/veya Personel eğitimi hareketliliğinden faydalanan personelin hibe hesaplamaları aynı şekilde yapılır.