2015-2016 Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliği Başvuruları Başladı

ÖĞRETİM ÜYESİ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

2015-2016 akademik yılında Erasmus Ders Verme Hareketliliği kapsamında programdan Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi ve Okutman kadrosunda olan öğretim elemanları yararlanabilecektir. Birimlerin anlaşmalı olduğu üniversitelerin ilgili bölümlerinde ders vermek isteyen öğretim elemanları Ek 1’deki “2015-2016 Erasmus Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formu’nu 03 Aralık 2015 tarihine kadar birim üst yazısı ile Kurulumuza iletmek durumundadırlar.

Başvuruda bulunan öğretim elemanlarının seçimi sürecinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı tarafından hazırlanan Erasmus+ Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında yer alan “2015-2016 akademik yılında personel hareketliliği kapsamında Hareketlilik faaliyetinden yararlanacak üniversite personelinin seçiminde Avrupa Komisyonu kuralları aynen uygulanmakla birlikte, daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personele, daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere, daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülkeye öncelik verilmesi gerekmektedir.” maddesi göz önünde bulundurulacaktır.

Başvuru sonuçları (asil ve yedek liste olarak) 17 Aralık 2015 tarihine kadar web sayfamızda yayınlanacak ve üst yazı ile ilgili birimlere gönderilecektir. Süreç içerisinde gitmekten vazgeçen öğretim elemanları feragat dilekçelerini birim üst yazısı ile 15 Ocak 2016 tarihine kadar Kurulumuza iletmek durumundadırlar.

Üniversitemizde 2015-2016 döneminde Ders Verme Hareketliliğinden 12 kişi hibeli olarak yararlanabilecektir. Hibe miktarının kısıtlı olması ve daha fazla sayıda personelin programdan yararlanabilmesi için hibeler her bir öğretim elemanı başına 3 iş günü ve gidiş-dönüş günleri (2 gün) dahil olmak üzere en fazla 5 gün üzerinden ödenebilecektir. Öğretim elemanı en az 8 saat ders vermekle yükümlüdür.

2015-2016 dönemi Ders Verme Hareketliliğinden faydalanacak olan öğretim elemanlarının sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili olarak web sayfamızda yayınlanan “Açıklamalar”a göre hareket etmesi, 2015-2016 döneminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için önem arz etmektedir.

Tüm öğretim elemanlarına duyurulur.

Belgeler için tıklayınız.

30 Kasım 2015
3984 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00