Değişim Süreci ile İlgili Temel Bilgiler

İstanbul Üniversitesi’nden Giden Öğrenciler

 • Fakülte/Bölüm/Yüksekokul Erasmus koordinatörüne başvurmak ve Fakültenin/Bölümün hangi üniversitelerle ikili anlaşmasının olduğunu öğrenmek (İstanbul Üniversitesi’nin öğrenci değişimini içeren ikili anlaşmaları ve öğrenci kontenjanları için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret ediniz: http://erasmusprogram.istanbul.edu.tr/Students/uaikagreements.aspx

BAŞVURU KRİTERLERİ

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da ,
 • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’de bir okulda, meslek okulunda, yükseköğretim kurumunda veya yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olmak veya ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye’de bir işte çalışıyor olmak veya Türkiye’de yaşıyor olmak
 • İstanbul Üniversitesi öğrencisi olmak (lisans veya lisans üstü)
 • Üniversitedeki 1.sınıfın 1. yarıyılını tamamlamış olmak
 • Ağırlıklı not ortalaması 2,20/4,00 olmalı (lisans öğrencileri)
 • Ağırlıklı not ortalaması 2,50/4,00 olmalı (lisansüstü öğrencileri)
 • Tam zamanlı öğrenci statüsünde, yani henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 AKTS kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen örgün eğitimi öğrencisi olmak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

 • EPOS-İstanbul üzerinden ön başvuru yapmak
 • DİKKAT: Bir önceki akademik yılda Erasmus öğrencisi olarak seçilip de programa değişik nedenlerden dolayı katılamayan ve yeniden başvuruda bulunan öğrenciler, her akademik yıl için seçimin gereken tüm şartlarını sağlamak zorundadırlar ve seçim sürecine dahil edilirler.

DEĞERLENDİRME VE SEÇME İŞLEMLERİ

 • Erasmus değişimine başvuran aday öğrencilerin dil düzeyinin belirlenmesi için İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde yabancı dil sınavı (Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca gibi) yapılmaktadır. Başvuruda bulunan tüm öğrenciler gidecekleri dönem için düzenlenen bu sınava katılmak zorundadırlar. Gidecekleri üniversitenin veya programın eğitim dili hangisi ise, o dilden sınava girme zorunluluğu vardır. Sınavı geçme barajı 50 dir.
 • Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak seçilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Başvuruları değerlendirirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
  • Akademik başarı düzeyi (AGNO) : % 50
  • Dil düzeyi : % 50
 • ÖNEMLİ : Erasmus hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. Bu nedenle gerçekleşen seçim süreci bir ön seçimdir. Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek olan bütçe dahilinde talepler karşılanacaktır.

SEÇİLEN ERASMUS ÖĞRENCİSİNİN DEĞİŞİM ÖNCESİ YAPMASI GEREKENLER

 • Seçildikten sonra Fakülte/Bölüm Erasmus koordinatörüyle ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kurulu’ yla sürekli irtibat halinde olmak.
 • Fakülte/Bölüm/Yüksekokul Koordinatörü ile temasa geçerek gidilecek üniversitenin bilgi paketini ve kurs kataloğunu incelemek. Gidilecek üniversitenin akademik takvimini öğrenmek.
 • Gidilecek üniversitenin başvuru formunu, varsa konaklama formunu ve istenilen diğer belgeleri eksiksiz ve son başvuru tarihlerini dikkate alarak doldurmak ve gidilecek üniversiteye göndermek.
 • Halk Bankası Beyazit Şubesi vadesiz Euro hesabının açılması gerekmektedir.

SEÇİLEN ERASMUS ÖĞRENCİSİNİN DEĞİŞİM ÖNCESİ İSTANBUL ÜNİVERSİSİTESİ ULUSLAR ARASI AKADEMİK İLİŞKİLER KURULU’NDAN ALACAĞI BELGE VE EVRAKLAR

 • Seçilen Erasmus Öğrencisi için İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu tarafından hazırlanan yazılar
  • Harçsız Öğrenci Pasaportu çıkartmak için yazı
  • Vize başvuru yazısı
 • Seçilen Erasmus Öğrencisi için İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu tarafından verilen (web sitesinden indirilebilen) ve öğrencinin doldurması gereken evraklar

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement): Öğrencinin misafir olacağı üniversitede alacağı derslerinin belirtildiği hem ev sahibi kurumun temsilcilerinin hem de kendi kurumunun temsilcileri tarafından onaylanan bir belgedir. Bu belge, öğrenci ve Fakülte/Bölüm/Yüksekokulu koordinatörü tarafından doldurulur.

Akademik Tanınma Belgesi (Recognition Sheet): Öğrencinin gideceği kurumda alacağı dersler ile kendi fakültesinde/bölümünde eşdeğer olan dersleri gösteren belgedir.

Varış/Ayrılış Belgesi (Duration Sheet): Öğrencinin gideceği kuruma varış ve kurumdan ayrılış tarihlerini gösteren belge.

Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi: Öğrencinin ERASMUS kapsamındaki sorumluluklarını belirten ve öğrenci ile kurum arasında imzalanan bir belgedir.

Erasmus Öğrenci Raporu Formu: ERASMUS ile gidecek olan öğrencilerin değişim sonrası misafir olunan üniversite ve değişim süreci ile ilgili bilgileri aktardığı belgedir.

Öğrenciler İçin İstenen Bilgiler Formu: Öğrencinin ERASMUS kapsamındaki genel bilgilerini içeren bir belgedir.

Uçak Biletinin Fotokopisi

Katılım Belgesi (Certificate of Attendance): ERASMUS ile gidecek olan öğrencinin öğrenimi süresince üniversitede okuduğunu gösteren belgedir. Öğrencinin misafir olduğu üniversite tarafından doldurulup onaylanması gerekmektedir.

 • Seçilen Erasmus Öğrencisi için İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu tarafından verilen diğer evraklar

SEÇİLEN ERASMUS ÖĞRENCİSİNİN DEĞİŞİM ÖNCESİ YAPMASI GEREKEN DİĞER İŞLEMLER

 • Pasaport işlemleri

Pasaport işlemleri için ayrıntılı bilgi için: http://www.egm.gov.tr/hizmet.pasaport.asp

Yeşil pasaport sahibi öğrencilerin de yurt dışı giriş ve çıkışlarda zorluklarla karşılaşmamaları için vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

 • Vize İşlemleri

Yurtdışındaki üniversiteden kabul yazısı (acceptance letter) geldikten sonra vize işlemlerine başlanabilinir. Vize işlemleri ile igili olarak bkz. http://www.disisleri.gov.tr Vize alma sorumluluğu öğrenciye aittir. Başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği tarafından ilan edilen ve istenilen bütün evrakların tamamlanmış olmasına çok dikkat edilmelidir. Yeşil pasaport sahibi öğrencilerin de vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

 • Sigorta İşlemleri

Gidilecek üniversitenin sağlık sigortasıyla ilgili koşullarını incelemek ve gerektiğinde uluslararası geçerliliği olan Sağlık Sigortası yaptırmak. Sağlık sigortası yaptırma sorumluluğu öğrenciye aittir . Ancak bunun yurtdışına çıkmadan önce yapılması gerekmektedir (Türkiye’de yaptırmak çoğu ülkeye göre daha hesaplı olmaktadır). Öğrencilerimizin yurtdışında kaldıkları dönem için gerekli olan sağlık sigortaları ile ilgili olarak Ulusal Ajans’tan gelen yazı aşağıda yer almaktadır.

Ebeveyni SSK’lı olan öğrenciler için:

Halihazırda, AB üyesi ülkelerden Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve Belçika ile yürütülmekte olan uygulamaya göre;

Ebeveyninden biri SSK’lı olmak kaydıyla, 25 yaşını aşmamış lisans (burada lisansüstü öğrencileri dahil edilmiyor) öğrencilerinin yurtdışına öğrenci olarak gitmeleri durumunda, -devam eden bir rahatsızlıkları için değil de – orada bulundukları sırada acil tedaviler için kullanabilecekleri bir sigorta güvencesini, ebeveyninin bağlı bulunduğu Sosyal Sigorta İl Müdürlüklerinden (yurtdışı hizmetleri biriminden) alacakları belgelerle sağlayabilirler. Öğrencilerin, kendi okullarından, ERASMUS öğrencisi olarak yurtdışına gideceğini bildirir bir yazıyı İl Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Konuyla ilgili, SSK Genel Müdürlüğü Yurtdışı Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan (0 312 458 70 00’dan) bilgi alınabilir.

Ebeveyni Emekli Sandığı’na bağlı olan öğrenciler için:

Ebeveyninden biri  Emekli Sandığı’na olmak suretiyle, öğrenci olması hasebiyle 25 yaşına dek ebeveyninin sosyal güvencesini kullanabilen öğrenciler, (burada yüksek lisans ilk yılında olan öğrenciler dahil) yurtdışında öğrenci olarak bulundukları dönemde yapacakları sağlık masraflarını bulundukları ülkenin Türk konsolosluğuna onaylatmak suretiyle, yaptıkları masrafı Türkiye’ye dönüşlerinde Türk lirasına çevrilmiş bir şekilde Emekli Sandığı’ndan alabilirler. Konuyla ilgili bilgi, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan alınabilir: 0 312 298 30 16 (Bu kısımda ülke fark etmemektedir.)

Bağ-kur kapsamında olanlar için bu tür bir uygulama bulunmamaktadır.

 

ÖĞRENİM SÖZLEŞMESİ (LEARNİNG AGREEMENT) İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Öğrenim sözleşmesi (Learning agreement) öğrencinin gitmeden önce titizlikle üzerinde durulması gereken bir husustur. Öğrenci gitmeden önce gidilecek üniversitenin kurs kataloğunu incelemek ve Erasmus Fakülte/Bölüm /Yüksekokul Koordinatörü ile birlikte misafir olunan üniversitede hangi dersleri alacağını belirlemek zorundadır. Alınacak olan derslerle toplam 30 ECTS’yi tamamlamak zorundasınız. Alınacak derslerin ve bununla birlikte öğrenim sözleşmesinin Fakülte Yönetim Kurulları tarafından onaylanması, öğrencinin döndükten sonra ders kabulleri ile karşılaşabileceği zorlukları önlemek açısından bir garanti olabilmektedir. Öğrenim sözleşmesi öğrenci, Erasmus Fakülte/Bölüm /Yüksekokul Koordinatörü ve Kurum Koordinatörü tarafından imzalandıktan sonra misafir olunan üniversitenin Erasmus Koordinatörü tarafından onaylanıp imzalanması gerekmektedir . Ancak üçlü onay alan öğrenim sözleşmeleri geçerli sayılmaktadır. Aksi takdirde üniversite seçilen dersleri kabul etmek ile yükümlü değildir. DİKKAT: Öğrenim Sözleşmesi karşı üniversiteden onaylanmadan hibe ödemesi yapılmayacaktır.

Hazırlanan “Öğrenim Anlaşmasında/Sözleşmesinde” bulunan derslerin açılmaması veya program çakışması nedeniyle belirlenen dersleri alamama durumunda “Öğrenim Anlaşmasının/Sözleşmesinin” yenilenmesi gerekmektedir. Bu durumda “Öğrenim Anlaşmasının/Sözleşmesinin” sadece çıkarılan ve eklenen dersleri gösteren sayfasının hazırlanması ve her iki üniversitenin koordinatörleri tarafından imzalanması ve mühürlenmesi gerekmektedir. Öğrencinin yurtdışında bulunduğu süre içerisinde bu değişikliklerin takip edilmesi öğrencinin sorumluluğundadır. “Öğrenim Anlaşmasında/Sözleşmesinde” yapılacak tüm değişiklikler koordinatörün bilgisi dahilinde bir ay içersinde yapılmalıdır.

SEÇİLEN ERASMUS ÖĞRENCİSİNİN DEĞİŞİM ÖNCESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK İLİŞKİLER KURULU’NA TESLİM ETMESİ GEREKTİĞİ EVRAKLAR

Vize alındıktan sonra üniversite Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi ile hazırlanmalı, imzalanmalı ve Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu’na teslim edilmeli.

Öğrenciler İçin İstenen Bilgiler Formu üzerindeki açıklamalar doğrultusunda doldurarak Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu’na teslim edilmeli.

Misafir olunacak kurumun gönderdiği ve öğrencinin Erasmus öğrencisi olarak o üniversiteye kabul edildiğini gösteren kabul belgesinin aslı veya aslı gibidir onaylanmış fotokopisi de ayrıca Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu’na teslim edilmeli.

Ancak bu evraklar teslim edildikten sonra hibenin %80’i alınabilinir

2013/2014  Akademik yılına ilişkin hibeler henüz belirlenmemiştir

ÖNEMLİ: Hareketlilik dönemini tamamlayan öğrencilerin döndükten sonra teslim etmeleri gereken belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. Belgeleri tamamlamayan öğrencilerin hareketlilik dönemleri geçersiz sayılır ve bu öğrenciler hibe hak edemez. Yükseköğretim kurumu öğrencilerinin eksik veya hatalı evraklarının tamamlanması/düzeltilmesi için uygun bir tarih belirler. Merkez’e sunulacak Nihai raporda yer alan öğrenci bilgilerinde 30 Kasım 2012 tarihinden sonra herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

DİKKAT: Öğrenciler birinci dönemin ardından Erasmus hareketlilik sürelerini hibesiz uzatmak istemeleri durumunda üniversitesinin buna rıza göstermesi ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilebilir. Ancak öğrencinin uzatacağı süre için tamamlanması gereken Öğrenim Anlaşması güncellenmeli ve bir ay içinde imza süreci tamamlanmalıdır.

Öğrencilere verilen aylık hibe miktarları, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti katkısından müteşekkildir.

Yol parası için bir hibe verilmeyecektir.

Gidilen kurumda herhangi bir öğrenim ücreti (harç, kayıt, sınav, kütüphane vb.) ödenmeyecek buna karşın İstanbul Üniversitesi’nde yükümlü olunan harç gibi ödemeleri yerine getirme zorunluluğu vardır. Öğrencinin almakta olduğu diğer burslar  (devlet bursları, üniversiteden alınan başarı bursları, vs.) değişim süresince devam edecektir.

ERASMUS ÖĞRENCİSİNİN YURT DIŞINA GİDER GİTMEZ YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

 • Öğrenim Sözleşmesi (Learning Agreement)nin her iki kurum tarafından ıslak imzalı olarak orjinal belgenin hazrlanması.
 • Varış/Ayrılış Belgesi (Duration Sheet): Gidilir gidilmez Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Erasmus Koordinatörlüğüne fakslanmak zorunda. Öğrenci dönüşte belgelerin aslını getirmekle yükümlüdür.
 • Misafir olunan üniversitenin Akademik Takvimi (Üniversitenin web sayfasından ya da üniversite tarafından alınan onaylı resmi belge).

ERASMUS ÖĞRENCİSİNİN DEĞİŞİM SONRASI YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

Öğrenci aşağıdaki belgeleri döndükten sonra 30 gün içersinde tamamlayarak Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu’na getirmelidir:

•  Not Çizelgesi (Transcript of Records): Yurtdışında yapılan eğitimin tamamlanması ve misafir kurumda okunan dersleri ve notlarını gösteren bu belge bazen doğrudan verilebilir veya misafir olunan üniversite tarafından doğrudan Fakülte/Bölüm/Yüksekokul Koordinatörüne, Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu’na gönderilebilir. DİKKAT: Gelen “Transcript of Records”ın hem dersleri ve ECTS kredilerini, hem de ECTS notlarını göstermesi gerekmektedir.

Belgenin aslı veya aslı gibidir onaylanmış fotokopisi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu’na teslim edilmesi zorunludur.

• Transkript (Aslı ya da Aslı gibidir onaylı)

• Katılım Belgesi (Certificate of Attendance)

•  Varış/Ayrılış Belgesi (Duration Sheet):

• Öğrenim Anlaşması/Sözleşmesi (Learning Agreement)

 Başarısızlık Takip Formu

 Erasmus Öğrenci Faaliyet Raporu

•  Pasaportun giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfalarının fotokopisi

•  Uçak Dönüş biletinin fotokopisi

 Öğrenci İzlenimini içeren rapor: Öğrencinin misafir olduğu bölüm,üniversite ve ülke ile ilgili eğitim, öğretim, sosyal ve resmi işlemler ile ilgili izlenimlerini özetleyen bir sayfalık rapor

Bu evraklar eksiksiz olarak teslim edildiğinde hibenin geriye kalan %20’lik pay öğrenciye ödenecektir.

ÖNEMLİ NOT:

HİBELİ/HİBESİZ tüm ERASMUS ÖĞRENCİLERİ İÇİN yukarıdaki işlemler geçerlidir.

İki dönem yurt dışında kalacak öğrencilerin belgeleri her dönem için ayrı hazırlamaları gerekmektedir.

Öğrencilerin yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edildiğinde öğrencinin aldığı derslerden de başarısız olması durumu dikkate alınarak toplamda yurtdışında kaldığı sürede hak edeceği toplam hibenin % 20’si ödenmez.

 

05 Şubat 2014
6967 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00