Üniversitemizin Bilim-Sanat-Kültür Birimlerine Ziyaretler

İstanbul Üniversitesi Yangın Kulesi

Beyazıt Yangın Kulesi olarak da bilinen kule, Nöbetçi katı, İşaret katı, Sepet katı ve Sancak katı olmak üzere dört kattan oluşmuştur. Yüksekliği 85 m dir. Gözetleme yerine kadar 180 basamak ve gözetleme yerinden en üste kadar 76 basamak olmak üzere toplam 256 ahşap basamaktan ibarettir. İlk yapımında geniş saçaklı külah biçiminde ahşap bir örtü ile sonlanmakta idi. 1849 da değiştirilerek bugünkü sekizgen planlı ve yuvarlak pencereli üç kat eklendi. 1889 da kulenin üstüne demirden bir gönder dikildi. Gönderin yüksekliği 13 metredir. Kule, 1894 depreminde kısmen hasar görmüş ve aslına uygun olarak onarılmıştır. Ana duvarları taştan yapılmış olan kulenin iç merdivenleri ahşaptır.

Daha fazla bilgi için: http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/KenteBakis/GunlukYasam/GeziRehberi/Istanbulun3Kulesi/

İstanbul Üniversitesi Gözlemevi

Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne bağlı olarak “Gözlemsel Astronomi” alanında araştırma ve çalışmalar yapmak için kurulmuştur.

Öğretim dönemi içinde, hafta içi her gün çalışma saatlerinde Uzmanların anlatımı eşliğinde ziyaret ve gözlem yapmaya açıktır.

Toplu ziyaretler için Fen Fakültesi Dekanlığı’ndan randevu alınabilir.

Telefon: 0212 455 58 02 veya 0212 455 57 00/15011

Fax: 0212 519 08 34

E-Mail: altuns@istanbul.edu.tr

Daha fazla bilgi için: http://www.istanbul.edu.tr/merkezler/gozlemevi/

İstanbul Üniversitesi Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi

Atatürk portresiyle tanınan ressam Feyhaman Duran ve eşi Güzin Duran’ın 1969 yılında İstanbul Üniversitesi’ne bağışladıkları ev, 2001 Haziranından bu yana müze olarak hizmet veriyor. Herkese açık olan evin ve atölyenin restorasyonu, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Araştırma Fonu destekli Güdümlü Projeler kapsamında 2001 yılında tamamlandı. Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi, bir yönerge taslağı ile Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı’nın kontrolüne verilmiştir ve b ölümün sorumluluğunda ziyarete açıktır.

Daha fazla bilgi için:

Tel & Fax:0212 440 00 00 – 11425. http://www.istanbul.edu.tr/iletim/80/haberler/u8.htm

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Müzesi

Fen Fakültesi’ne bağlı Botanik-Zooloji Binası Süleymaniye’de inşa edildikten sonra, 1933 Üniversite Reformu’nu izleyen yıllarda Prof. Dr. Andre Naville tarafından, binanın Zooloji katında küçük bir öğretim müzesi kurulmuştur. Müze materyalinin bir kısmı, örneğin ötücü kuşlar, Yıldız Sarayı’ndan alınmış, bir kısmı da Almanya ve Fransa’dan hediye olarak gönderilmiştir.

Toplu ziyaretler için Fen Fakültesi Dekanlığı’ndan randevu alınabilir.

Telefon: 0212 455 58 02 veya 0212 455 57 00/15011

Fax: 0212 519 08 34

E-Mail: altuns@istanbul.edu.tr

Daha fazla bilgi için: http://www.istanbul.edu.tr/fen/biyoloji/zooloji.php

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Bahçesi

Botanik bahçesinde 15 adedi seralarda, 8 adedi doğal ortamda, bir kısmı ısıtılan 23 adet çeşitli boyutlarda havuz yer almaktadır. Bahçede ayrıca 430 m 2 lik bir Taş Bahçe bulunmaktadır. 127 familyadan 400 adet ağaç ve çalı ile yaklaşık 3500 adet otsu bitki parsellere yerleşmiştir. Ayrıca seralarda, bahçede sabit veya saksıya alınmış halde çeşitli cinslerden 2500 adet bitki ile Hamburg Üniversitesi Botanik Bahçesinden bağış yoluyla gelen çoğu tropik ve subtropik ülkelerin bitkisi olmak üzere, Eğrelti, Açık ve Kapalı Tohumlu bitki cinslerinden 390 adet egzotik bitki ile beraber Botanik bahçesinin toplam bitki varlığı 5000 adede yaklaşmaktadır.

Toplu ziyaretler için Fen Fakültesi Dekanlığı’ndan randevu alınabilir.

Telefon: 0212 455 58 02 veya 0212 455 57 00/15011

Fax: 0212 519 08 34

E-Mail: altuns@istanbul.edu.tr

Daha fazla bilgi için: http://www.istanbul.edu.tr/fen/biyoloji/botanik.php

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Herbaryumu

Herbaryumun en değerli ve paha biçilemeyecek koleksiyonu 1908 yılında, o yıllarda Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde olan Lut Gölü (Dead Sea) çevrelerinden toplanıp Saray’a hediye edilen ve şu anda 238 bitki örneğinden oluşan bir koleksiyondur. Örneklerin bir kısmı çok tahrip olmuş ise de çoğunun durumu iyidir.

Toplu ziyaretler için Fen Fakültesi Dekanlığı’ndan randevu alınabilir.

Telefon: 0212 455 58 02 veya 0212 455 57 00/15011

Fax: 0212 519 08 34

E-Mail: altuns@istanbul.edu.tr

Daha fazla bilgi için: http://www.istanbul.edu.tr/fen/biyoloji/herbaryum/

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Müzesi

Hidrobiyoloji Müzesi balık koleksiyonunda Türkiye deniz ve iç sularından toplanmış 105 familyaya ait 335 adet balık türünün örnekleri bulunmaktadır. Kavanozlara ve kuru örneklere tek tek katalog numarası verilmiştir. Koleksiyondaki tüm örnekler incelenerek, türlerin ait olduğu familya, birey sayısı, yakalandığı yer, mevkii, tarih, derinlik, alet, dolap ve raf numaraları bilgisayar ortamındaki veri tabanı programına aktarılmıştır. Müzede bulunan balık türlerinin 2 adedi Cephalaspidomorphi (Çenesiz Balıklar), 30 adedi Chondrichthyes (Kıkırdaklı Balıklar) ve 303 adedi de Osteichthyes (Kemikli Balıklar) klasisine aittir. Koleksiyonda toplam 2602 birey bulunmaktadır.

Toplu ziyaretler için Fen Fakültesi Dekanlığı’ndan randevu alınabilir.

Telefon: 0212 455 58 02 veya 0212 455 57 00/15011

Fax: 0212 519 08 34

E-Mail: altuns@istanbul.edu.tr

Daha fazla bilgi için: http://www.istanbul.edu.tr/fen/biyoloji/hidrobiyoloj.php

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Galerisi

İstanbul Üniversitesi Nadirler Eserler Kütüphanesi’nin zemin ve giriş katlarında hizmet veren galeride, Osmanlı döneminden başlayıp günümüze değin uzanan kesitte yayınlanmış ve yayınlanmakta olan Osmanlıca ve Latin harfli gazete ve dergilere ait orijinal örneklerle, Radyo TV ve Sinema alanında kullanılan kamera, film projeksiyon cihazı, ses kayıt cihazı, radyo, gramofon vb. elektronik aletlerin, ziyaretçileri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak nadide örnekleri yer alıyor.

Daha fazla bilgi için: http://www.istanbul.edu.tr/iletisim/?page=template-news/detail&int_Id=23

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Atatürk Arboretumu

Atatürk Arboretumu, Sarıyer ilçesinde bulunan flor istik zenginliğiyle birçok yerli ve yabancı botanikçinin ilgisini çekmiş bulunan ünlü Belgrad Ormanı’nın güneydoğusunda 345 hektarlık bir orman parçası üzerinde kurulmuştur. Sınırları içinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan Kirazlıbent ile 1916 yılında Neşet Hoca tarafından kurulan Türkiye’nin ilk fidanlığını barındıran Atatürk Arboretumu yeryüzündeki diğer arboretum ve botanik bahçeleriyle tohum ve fidan temini konusunda işbirliği içerisindedir.

0(212) 226 19 29 numaralı telefondan randevu alınabilir.

Daha fazla bilgi için: http://www.orman.istanbul.edu.tr/muzeler/arboretum/index.htm

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müzesi

Jeoloji Müzesinde ilk koleksiyonların oluşturulması Vefa’daki Jeoloji Enstitüsü’nün ilk kuruluş yılı olan 1915 ‘e kadar uzanır (H.N. Pamir ve Dr. W. Penck’in girişimleri ile). 1918 Vefa yangını ve 1942 Zeynep Hanım Konağı yangınları ile Jeoloji Enstitüsü’ne 1942 öncesi hizmet eden yabancı öğretim üyelerinin destek ve teşvikiyle oluşturulan zengin koleksiyonlar (fosil, mineral, kayaç) ile son Osmanlı padişahlarından Abdülhamid’e ait kadife kutu içindeki değerli mineral koleksiyonu da yok olur.Yangında jeoloji kitap ve malzemeleri de çok zarar görür. Zeynep Hanım Konağı yangını sonrası Jeoloji eğitimi kısıtlı olanaklarla Süleymaniye’de Biyoloji binasında devam eder. Eğitimi destekleme amacıyla yurtdışından fosil-mineral örnek ve koleksiyonları satın alınır. Burada dönemin bilimsel çalışmalarına ait örnekler karşılaştırma malzemesi olarak korunur. Müze ziyareti için http://www.istanbul.edu.tr/eng/jeoloji/muze/randevu.htm adresindeki başvuru formu doldurularak ziyaret başvurusu yapılabilir.

Daha fazla bilgi için: http://www.istanbul.edu.tr/eng/jeoloji/muze/M.htm

İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Müzesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin en eski binasının Tıp Müzesi olarak tahsis edilip düzenlenmesi ile, Üniversite ve Fakülte mensupları için olduğu kadar İstanbullular için de bir bilgi kaynağı ve eğitim alanı oluşmuştur. Müzede sergilenen tarihi malzeme kendi alanında Türkiye’deki en zengin koleksiyondur. Şu an sadece geçici sergi mekanı olan giriş katı koridorunda yer alan sergiler ziyarete açık olup, bu mekanda düzenlenen sergilerin açılış günlerinde müzenin tüm bölümleri açılmaktadır. Sergi açılış tarihleri 0212 414 30 00 / 22452 numaralı telefondan öğrenilebilir. Sergi açılışlarına tüm ilgilenenler davetlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Eski Dekanlık Binası (Girişte Soldaki Sarıya boyalı ilk bina) Koca Mustafa Paşa , Fatih, İstanbul

E-mail: ctfmüze@istanbul.edu.tr

Tel: 0212 414 30 00 Dahili: 22452, 22649

Müze Müdürü: Fatma Tolan

Daha fazla bilgi için: http://www.ctf.istanbul.edu.tr/ctfmuze/

İstanbul Üniversitesi Kuyucu Murat Paşa Medresesi

Bina kompleksi yaklaşık 17. yüzyılda bir medrese, bir mezar, bir ilkokul ve bir sebille Sultan I. Ahmet hükümranlığında muhtemelen baş mimar Sedefkar Mehmet Ağa zamanında inşa edildi. Medresenin iç kısmı İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü olarak hizmet vermektedir. Diğer bölümler ve depolar da kurum tarafından bireylere kiralanmıştır.

Adres: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı,Kuyucu Murat Paşa Medresesi Vezneciler 34459 İSTANBUL

Tel & Fax: 0212 526 03 00 – 0212 440 00 00 -16838

E-mail: guzelsan@istanbul.edu.tr

Daha fazla bilgi için: http://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat/#1

01 Nisan 2007
1302 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00