2016-2017 ERASMUS PROGRAMI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ MÜRACAATLARI BAŞLADI

Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu (ECHE sahibi olması zorunlu değildir) ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2, en fazla 5 iş günü ve 6 kişilik (hibeli) kontenjan belirlemiştir. Başvurular 28 Mart-8 Nisan 2016 başvuru tarihleri arasında Fakülte/Enstitü/Yüksek Okul ve Üniversitemizin idari personelin bulunduğu tüm birimlerden müracaat edilebilir. Müracaatlar için ön başvuru formu dolduracaktır.

Erasmus programlarının herhangi birinden daha önce yararlanmamış olmalıdır.

Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Personel Eğitim Alma Hareketliğine Katılabilme Şartları

  1. Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı, yönetici, idari personel olunması
  2. Üniversitelerarası veya üniversite ile işletme arasında anlaşma olması gerekmemektedir,

AÇIKLAMALAR

09 Mart 2016
6633 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00